top of page

INTEGRITETSPOLICY (UPDATED 2024.04.16)

På A residens, UAB ("Företaget") värdesätter och skyddar vi din integritet, så i denna integritetspolicy ("Policy") presenterar vi tydligt och entydigt principerna för informationsinsamling och användning som tillämpas i våra verksamheter och på vår webbplats på http://aresidens.com ("Webbplatsen"), samt annan information om företagets policyer och principer för att säkerställa skyddet av personuppgifter. Termerna "Du", "Din" och "besökare" refererar till enheten, personen, företaget eller organisationen som använder vår Webbplats eller på annat sätt tillhandahåller oss personuppgifter. Orden "vi" och "vår" refererar till företaget A residens, UAB som är etablerat enligt lagarna i Republiken Litauen och dess dotterbolag, filialer och representanter. Denna policy gäller när du besöker företagets webbplats, direkt tillhandahåller dina uppgifter till företaget, när vi tar emot uppgifter relaterade till dig från statliga institutioner eller andra källor, samt för att korrekt uppfylla kontraktsmässiga skyldigheter, där du är en part. Denna policy är även avsedd att informera dig om andra behandlingsoperationer av personuppgifter och huvudbestämmelser syftande till att säkerställa din integritet. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning nr 2016/679, Republiken Litauens lag om rättsligt skydd av personuppgifter, andra relaterade lagar och anvisningar från tillsynsmyndigheter.
 

Denna policy gäller inte för tredjepartswebbplatser och applikationer som du kan hitta via vår Webbplats, inklusive de som är relaterade till våra tjänster. Innan du klickar på några länkar bör du granska villkoren och integritetspolicyerna för tredjepartswebbplatser och applikationer.

Var vänlig läs denna Policy, och om du har några frågor, kontakta oss via e-post på info@aresidens.com. Vi anser att alla besökare till denna Webbplats noggrant har läst denna Policy och håller med om dess innehåll.

Om du inte håller med denna Policy eller någon del av den

 • fortsätt inte använda vår Webbplats. PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR Företaget samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Inloggningsuppgifter som ni tillhandahåller när ni skapar ett konto på Webbplatsen: Namn, Efternamn, E-post, Telefonnummer.

 • Grundläggande uppgifter som: Adress.

 • Betalningsinformation som ni tillhandahåller när ni beställer tjänster och/eller produkter på vår Webbplats och som gör det möjligt för oss att behandla er betalning. Vi använder tredjepartstjänster (betalningstjänstleverantörer), så vi samlar inte in eller lagrar kreditkortsuppgifter själva. Denna information tillhandahålls direkt till våra betalningstjänstleverantörer, vars integritetspolicyer ger fullständig information om insamling, lagring och användning av personuppgifter. Alla betalningsuppgifter lagras av . Här hittar ni länkar till deras integritetspolicyer: .

 • Uppgifter som krävs för att tillhandahålla tjänster: orderuppgifter, uppgifter i konton och fakturor, etc. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR INSAMLING AV ERA PERSONUPPGIFTER Företaget kan bara samla in era personuppgifter på rättsliga grunder enligt lagstiftningen. Detta innebär en rättslig grund för att ingå och fullgöra ett avtal när ni ingår ett avtal om tjänsteprestation eller annat med Företaget eller när ni kontaktar företaget med relevanta frågor samt när ni besöker Företagets Webbplats. Företagets legitima intressen kan också vara en grund för att behandla uppgifter, till exempel när Företaget kontrollerar solvens, hanterar och (eller) indriver skulder. Ert samtycke är ytterligare en grund där Företaget kan behandla personuppgifter. Företaget kan också behandla era personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser (för att uppfylla krav enligt lagar och andra föreskrifter, samt för att svara på lagliga förfrågningar från statliga och kommunala myndigheter och andra) eller andra rättsliga grunder för behandling som fastställts i lag. DATA INSAMLAD PÅ FÖRETAGETS WEBBPLATS När ni besöker vår Webbplats eller kommunicerar med oss ​​via andra elektroniska kommunikationskanaler kan Företaget också automatiskt samla in era personuppgifter.

 • Geolokaliseringsdata. Vi samlar in information om er geografiska position när ni ansluter till vår webbplats.

 • Information som vi samlar in från tredje parter. Vi kan överföra och (eller) samla in ytterligare information om er från tredje parter för att förbättra de tjänster som erbjuds till er. Till exempel använder vi webbanalystjänsten "Google Analytics" som tillhandahålls av Google LLC, som använder cookies och andra spårningstekniker för att samla in data som låter oss förbättra våra produkter och tjänster. Detta låter oss övervaka och analysera webbtrafik och användarbeteende. "Google Analytics" använder insamlad data för att övervaka och analysera beteendet hos besökare på webbplatsen, förbereder rapporter om webbplatsens aktiviteter och delar dem med andra Google-tjänster. Google kan använda insamlad data för att anpassa och individualisera annonser i sitt annonsnätverk. Personuppgifter som samlas in av Google: cookies och användardata. För mer information, besök Google.

Insamlade data om besökare på Företagets Webbplats lagras säkert för att skydda dem från förlust, obehörig användning och ändringar. Utrymmet där insamlade data lagras är fysiskt säkrat så att obehöriga personer inte kan komma åt eller hantera data. Dessutom är databasen som lagrar besökardata på Företagets portal skyddad mot obehörig åtkomst via datornätverk.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Genom att tillhandahålla era personuppgifter till Företaget bekräftar och samtycker ni frivilligt till att Företaget hanterar och behandlar era personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy, gällande lagar och andra normativa rättsakter.

 2. DIREKT MARKNADSFÖRING Företaget kan använda era personuppgifter för att skicka generella erbjudanden för direkt marknadsföring. Dessa erbjudanden kan vara anpassade för er, baserade på de uppgifter ni har tillhandahållit oss eller som vi har samlat in automatiskt, t.ex. era platsdata. Om ni inte samtycker till att era personuppgifter används för direkt marknadsföringsändamål, vill avstå från att få direkt marknadsföringserbjudanden eller vill ändra inställningarna, kan ni göra detta när som helst genom att ändra inställningarna i ert konto.

 3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SAMARBETE MED TREDJE PART Företaget kan tillhandahålla personuppgifter till databehandlare som utför vissa arbeten och tillhandahåller tjänster för Företaget. Ingen av leverantörerna eller tredje part har tillåtelse att använda era personuppgifter på något annat sätt, och de krävs att vidta åtgärder för att skydda era personuppgifter. Personuppgifter kan överföras till följande kategorier av tredje parter:

 • IT-företag och personer som behandlar data för att säkerställa utvecklingen, förbättringen och supporten av informationssystem;

 • reklambyråer;

Företaget kan också avslöja era personuppgifter till tredje parter:

 • när så krävs enligt lagar, domstolsbeslut, beslut och resolutioner, och andra legitima krav från brottsbekämpande myndigheter;

 • som svar på legitima förfrågningar från statliga institutioner, också för att säkerställa nationell säkerhet och uppfylla lagkrav;

 • i samband med försäljning av verksamhet, överföring, sammanslagning, konkurs, omstrukturering eller annan omorganisation;

 • för att försvara våra eller tredje parters rättigheter, legitima intressen eller egendom;

 • för att skydda andra personers rätt till integritet.

 • COOKIES En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar på din dator eller mobila enhet när du besöker sidan. När den är sparad på din enhet, säkerställer cookien funktionaliteten på vår webbplats, hjälper den att känna igen dig när du besöker vår webbplats igen. De flesta webbläsare sparar cookies om du inte avvisar dem eller ändrar dina webbläsarinställningar. Följande cookies kan användas på vår Webbplats:

 • Nödvändiga cookies - dessa cookies är nödvändiga för normal funktion av vår Webbplats. De inkluderar till exempellt.

Vad intressera dig?
bottom of page